homeระบบส่งงานคณะครูโรงเรียนบ้านเมืองแก
person
ระบบส่งงานคณะครูโรงเรียนบ้านเมืองแก

ผู้สอน
นาย ประสิทธิ์ อุดหนุน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบส่งงานคณะครูโรงเรียนบ้านเมืองแก

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7585

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับบริหารงาน โรงเรียนบ้านเมืองแก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)