ผู้สอน
นาย ประสิทธิ์ อุดหนุน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ระบบส่งงานคณะครูโรงเรียนบ้านเมืองแก


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7585

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเมืองแก


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับบริหารงาน โรงเรียนบ้านเมืองแก