homeSWU 365 1-56
person
SWU 365 1-56

ผู้สอน
นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
SWU 365 1-56

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7587

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียน มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 กลุ่มผู้เรียน B01 นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)