เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Datamining

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

data mining sun 13.10-16.40  room 15-1103