ม.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้ศึกษาจากบันทึกการเรียนรู้ และตอบคำถาม