homeการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
personperson_add
การจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ผู้สอน
นาย แทนนง ธิมาชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
76

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคนิค วิธีการ และประสบการณ์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)