การจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก


ผู้สอน
นาย แทนนง ธิมาชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

รหัสวิชา
76

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)

คำอธิบายวิชา

เทคนิค วิธีการ และประสบการณ์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books