homeการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
personperson_add
การจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ผู้สอน
นาย แทนนง ธิมาชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

หมายเลขของวิชา (Class ID)
76

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)

คำอธิบายวิชา

เทคนิค วิธีการ และประสบการณ์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)