การจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

แทนนง ธิมาชัย

โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคนิค วิธีการ และประสบการณ์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก