homeปวช.156
person
ปวช.156

ผู้สอน
นาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช.156

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7603

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)