homeออปแอมป์ หน่วยที่ 4
person
ออปแอมป์ หน่วยที่ 4

ผู้สอน
ดร. ปิติภาคย์ ปิ่นรอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ออปแอมป์ หน่วยที่ 4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7607

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี หน่วยที่ 4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)