homeออปแอมป์ หน่วยที่ 5
personperson_add
ออปแอมป์ หน่วยที่ 5

ผู้สอน
ดร. ปิติภาคย์ ปิ่นรอด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ออปแอมป์ หน่วยที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7608

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี หน่วยที่5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)