ผู้สอน
นาง สุลักขณา เพียรเสมอ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7617

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง


คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.