home54-2 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (จันทร์บ่าย 762)
personperson_add
54-2 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (จันทร์บ่าย 762)

ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
54-2 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (จันทร์บ่าย 762)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
762

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จันทร์ 13.00-16.45 น.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)