54-2 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (จันทร์บ่าย 762)

คำอธิบายชั้นเรียน

จันทร์ 13.00-16.45 น.