homeอบรมอัตล้กษณ์ทางด้าน IT สาขาการบัญชี
person
อบรมอัตล้กษณ์ทางด้าน IT สาขาการบัญชี

ผู้สอน
นาย อิมรอน แวมง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
อบรมอัตล้กษณ์ทางด้าน IT สาขาการบัญชี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7620

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อบรมอัตล้กษณ์ทางด้าน IT สาขาการบัญชี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)