ม.1/1-2
ผู้สอน

นาง ปาริฉัตร เคนทรภักดิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.1/1-2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7630

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนศึกษาประวัติและความเป็นมาของศาสดาเอกของโลก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.