homeวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
personperson_add
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ผู้สอน
person
นาย ธวัชชัย คุณสารวนิช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7631

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)