คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช1ปกติ
ผู้สอน

นาย ประจักษ์ ปะทะดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช1ปกติ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7636

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.