homeม.2 สังคมศึกษา
personperson_add
ม.2 สังคมศึกษา

ผู้สอน
นาง ปาริฉัตร เคนทรภักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.2 สังคมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7640

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)