homeม.4 ประวัติศาสตร์
person
ม.4 ประวัติศาสตร์

ผู้สอน
นาง ปาริฉัตร เคนทรภักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.4 ประวัติศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7641

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การนับเวลา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)