ผู้สอน
นาง คุณากร ทิพย์มนตรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ ๕


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7648

สถานศึกษา

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่เรียนรายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.