homeภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มเรียน
personperson_add
ภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มเรียน

ผู้สอน
อ. จีรนันท์ แสงศรีจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มเรียน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7656

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาหลักๆคือ

- อธิบายความรู้พื้นฐานในการออกเสียงภาษาจีน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับอักษรจีน

- สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน เปรียบเทียบ

- สามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้งานในชีวิตจริงได้ทันทีClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)