มัธยมศึกษาปีที่4/5

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูสลิด ชูชื่น  วิชาสังคมศึกษา