homeมัธยมศึกษาปีที่4/5
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่4/5

ผู้สอน
นาย สลิด ชูชื่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่4/5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
766

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูสลิด ชูชื่น  วิชาสังคมศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)