มัธยมศึกษาปีที่4/5


ผู้สอน
นาย สลิด ชูชื่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่4/5

Class ID
766

สถานศึกษา
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คำอธิบายวิชา

ครูสลิด ชูชื่น  วิชาสังคมศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)