homemrj lpru 03
person
mrj lpru 03

ผู้สอน
นาย จิรพันธ์ เครือสาร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
mrj lpru 03

Class ID
7660

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทักษะชีวิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)