homeสุขศึกษา ชั้น ม. 3 2558
personperson_add
สุขศึกษา ชั้น ม. 3 2558

ผู้สอน
นาย ทินกร นาสว่าง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษา ชั้น ม. 3 2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7663

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 โรงเรียนบ้านเทื่อม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)