homeสุขศึกษา ชั้น ม. 3 2558
person
สุขศึกษา ชั้น ม. 3 2558

ผู้สอน
นาย ทินกร นาสว่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขศึกษา ชั้น ม. 3 2558

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7663

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้สำหรับการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ม.1 โรงเรียนบ้านเทื่อม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)