เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาพื้นฐานดนตรีที่ใช้ประกอบภาพเคลื่อนไหว การสร้างสรรค์และการคัดเลือกดนตรีประกอบให้เหมาะสมกับเนื้อหาของภาพเคลื่อนไหว และการสร้างเสียงประกอบพิเศษเพื่อส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์ในรูปแบบ เนื้อหาและอารมณ์ร่วมที่มีต่อผลงานภาพเคลื่อนไหว