homeวิชาดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว
personperson_add
วิชาดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว

ผู้สอน
นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7668

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาพื้นฐานดนตรีที่ใช้ประกอบภาพเคลื่อนไหว การสร้างสรรค์และการคัดเลือกดนตรีประกอบให้เหมาะสมกับเนื้อหาของภาพเคลื่อนไหว และการสร้างเสียงประกอบพิเศษเพื่อส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์ในรูปแบบ เนื้อหาและอารมณ์ร่วมที่มีต่อผลงานภาพเคลื่อนไหวClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)