homeวิชาดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว
person
วิชาดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว

ผู้สอน
นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7668

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาพื้นฐานดนตรีที่ใช้ประกอบภาพเคลื่อนไหว การสร้างสรรค์และการคัดเลือกดนตรีประกอบให้เหมาะสมกับเนื้อหาของภาพเคลื่อนไหว และการสร้างเสียงประกอบพิเศษเพื่อส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์ในรูปแบบ เนื้อหาและอารมณ์ร่วมที่มีต่อผลงานภาพเคลื่อนไหวClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)