มัธยมศึกษาปีที่4/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูสลิด ชูชื่น  วิชา สังคมศึกษา