มัธยมศึกษาปีที่4/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครูสลิด ชูชื่น  วิชา สังคมศึกษา