homeมัธยมศึกษาปีที่4/2
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่4/2

ผู้สอน
นาย สลิด ชูชื่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่4/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
767

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูสลิด ชูชื่น  วิชา สังคมศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)