คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6


Teacher
นาย ผดุงกิจ พ่วงเฟื่อง
Current sign in at over 10 years ago

Title
คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6

Class ID
7671

School
โรงเรียนจ่าการบุญ

Description

วิชาคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books