คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6


Pengajar
นาย ผดุงกิจ พ่วงเฟื่อง
Waktu masuk saat ini pada lebih dari 10 tahun ago

Keterangan
คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6

Nomor Identifikasi Kelas
7671

Sekolah
โรงเรียนจ่าการบุญ

Keterangan

วิชาคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books