homeบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ม.2
person
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ม.2

ผู้สอน
นาง กวินตรา ซ้วนลิ่ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ม.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7673

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนของรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วยโปรแกรม Authorware 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)