homeบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ม.2
personperson_add
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ม.2

ผู้สอน
นาง กวินตรา ซ้วนลิ่ม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7673

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนของรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วยโปรแกรม Authorware 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)