homeภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
person
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นาย สุวัชร ชูสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7674

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับหนู ๆ ที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 นะครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)