homeภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
person
นาย สุวัชร ชูสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7674

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับหนู ๆ ที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 นะครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)