homeการปลูกผักสวนครัวพอเพียง
person
การปลูกผักสวนครัวพอเพียง

ผู้สอน
นาง ปัทมกาญจน์ ปัญญาเหลือ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การปลูกผักสวนครัวพอเพียง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7675

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ป.4-6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)