homeมัธยมศึกษาปีที่4/9
person
มัธยมศึกษาปีที่4/9

ผู้สอน
นาย สลิด ชูชื่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่4/9

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
768

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ครูสลิด  ชูชื่น  วิชาสังคมศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)