มัธยมศึกษาปีที่4/9

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครูสลิด  ชูชื่น  วิชาสังคมศึกษา