มัธยมศึกษาปีที่4/9

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูสลิด  ชูชื่น  วิชาสังคมศึกษา