homeชั้นเรียน ม.4 ว31101
personperson_add
ชั้นเรียน ม.4 ว31101

ผู้สอน
person
นางสาว นุชจรี ชวนขุนทด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นเรียน ม.4 ว31101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7682

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาฟิสิกส์ ว31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ภาคเรียนที่ 1/2556ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)