homeมัธยมศึกษาปีที่1
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่1

ผู้สอน
person
นางสาว รำไพ พกกลาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7689

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสังคมศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)