ม.62

ผู้สอน
นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.62

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7694

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

6/2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)