homeพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ
personperson_add
พื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ

ผู้สอน
นาย อมร วัฒนธีรางกูร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7705

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา ปวส.เทคนิคเภสัช


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)