homeพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ
person
พื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ

ผู้สอน
นาย อมร วัฒนธีรางกูร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ

Class ID
7705

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษา ปวส.เทคนิคเภสัช


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)