homeปวช. 2/2. คท. คหกรรม . วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
person
ปวช. 2/2. คท. คหกรรม . วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช. 2/2. คท. คหกรรม . วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7709

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รับ ส่ง  งาน ต่าง ๆ  ของนักเรียน 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)