homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การเรียนสังคมศึกษาด้วยสื่อ ICT
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การเรียนสังคมศึกษาด้วยสื่อ ICT

ผู้สอน
นาย สืบพงศ์ ซ้วนลิ่ม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การเรียนสังคมศึกษาด้วยสื่อ ICT

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7712

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนสังคมศึกษาด้วยสื่อ ICT


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)