ผู้สอน
นันทกานต์ บุรพชนก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ม.๓


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7719

สถานศึกษา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น)


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จังหวัดพังงา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔