ภาษาไทย ม.๓

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น) อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓