home54-2 การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน (พฤหัส บ่าย 772)
person
54-2 การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน (พฤหัส บ่าย 772)

ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
54-2 การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน (พฤหัส บ่าย 772)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
772

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน (พฤหัส บ่าย 772)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)