homeระบบสารสนเทศ ม.3
person
ระบบสารสนเทศ ม.3

ผู้สอน
นาง กวินตรา ซ้วนลิ่ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศ ม.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7724

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  การจัดการสารสนเทศ เครือข่าย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)