homeระบบสารสนเทศ ม.3
personperson_add
ระบบสารสนเทศ ม.3

ผู้สอน
นาง กวินตรา ซ้วนลิ่ม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศ ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7724

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  การจัดการสารสนเทศ เครือข่าย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)