ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

เด็กกลุ่มอ่อน