homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ผู้สอน
เกศินีนาฏ แย้มนิล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
773

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับ นักเรียนเข้าสู่ รายววิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  รหัสวิชา  ง20202  โดยการเรียนผ่านเครือข่าวออนไลน์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)