homeม.3 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
person
ม.3 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5

ผู้สอน
นาย ยุทธนา ศิวกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.3 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7732

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 3/2, 3/3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)