homeศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
person
ประดิษฐ์ อุ่นใจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7737

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นิเทศการผลิตสื่อ  5 ก.ค. 56


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)