ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน

ประดิษฐ์ อุ่นใจ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7737

สถานศึกษา
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

นิเทศการผลิตสื่อ  5 ก.ค. 56


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.