homeศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
person
ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
ประดิษฐ์ อุ่นใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศิลปะพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7737

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นิเทศการผลิตสื่อ  5 ก.ค. 56


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)