homeอบรมอัตล้กษณ์ทางด้าน IT สาขาภาษาจีน
personperson_add
อบรมอัตล้กษณ์ทางด้าน IT สาขาภาษาจีน

ผู้สอน
person
นาย อิมรอน แวมง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อบรมอัตล้กษณ์ทางด้าน IT สาขาภาษาจีน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7740

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อบรมอัตล้กษณ์ทางด้าน IT สาขาภาษาจีน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)