homeมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล-จักรพงษ์ภูวนาถ(ภาคค่ำ)
personperson_add
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล-จักรพงษ์ภูวนาถ(ภาคค่ำ)

ผู้สอน
person
น.ส. จรัสพักตร์ จังหวะเพลง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล-จักรพงษ์ภูวนาถ(ภาคค่ำ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7747

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-จักรพงษ์ภูวนาถ(ภาคค่ำ)จบปีพ.ศ.2540


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)