เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีไฟฟ้า

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย พจนาฎ สุวรรณมณี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า