นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้ามาแล้วกดร่วมชั้นเรียนนะค่ะ