ง 30247_613

ผู้สอน
นาย ทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง 30247_613

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7758

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิช่า คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)