ง 30247_613

ผู้สอน
นาย ทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง 30247_613

หมายเลขของวิชา (Class ID)
7758

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิช่า คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)