homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ผู้สอน
เกศินีนาฏ แย้มนิล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
776

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับ ! เข้าสู่การจัดการเรียนผ่านเครือข่ายออนไลน์ วิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา ง 30206 ขอให้สนุกกับการเรียนแบบใหม่นะคะ...


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)