ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3


ผู้สอน
เกศินีนาฏ แย้มนิล
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

รหัสวิชา
776

สถานศึกษา
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับ ! เข้าสู่การจัดการเรียนผ่านเครือข่ายออนไลน์ วิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา ง 30206 ขอให้สนุกกับการเรียนแบบใหม่นะคะ...


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books