homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ผู้สอน
เกศินีนาฏ แย้มนิล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
776

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับ ! เข้าสู่การจัดการเรียนผ่านเครือข่ายออนไลน์ วิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา ง 30206 ขอให้สนุกกับการเรียนแบบใหม่นะคะ...


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)