ม.3/1 PKU

คำอธิบายชั้นเรียน

ม3/1 PKU โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ