homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 การเรียนสังคมศึกษาด้วยสื่อ ICT
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 การเรียนสังคมศึกษาด้วยสื่อ ICT

ผู้สอน
นาย สืบพงศ์ ซ้วนลิ่ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 การเรียนสังคมศึกษาด้วยสื่อ ICT

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7769

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนสังคมศึกษาด้วยสื่อ ICT


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)